Αντωνία Ποθουλάκη, “Trafficking”

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ|

Trafficking Εσωτερικές «Πορείες» Σε Εκτός Νόμου «Διαδρομές» Ηθικές, νομικές και ψυχολογικές προεκτάσεις“. Εκδόσεις Πεδίο, Συγγραφέας: Αντωνία Ποθουλάκη

Τα παράνομα διακινούμενα άτομα του trafficking, και ειδικότερα οι γυναίκες που πέφτουν θύματα του εμπορίου του σεξ, αποτελούν αντικείμενο εξέτασης αυτού του βιβλίου.

Παρουσιάζει αναλυτικά το φαινόμενο του trafficking, και το εξετάζει τόσο υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και από την άποψη των ηθικών, φιλοσοφικών και ψυχολογικών του προεκτάσεων. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Μεγάλο μέρος της έρευνας είναι αφιερωμένο στην αιτιατή σχέση με τη μετανάστευση, αναδεικνύοντας αυτή τη σύνδεση και αποτιμώντας τον ρόλο της μεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα μας. Τέλος, η επαφή με αναγνωρισμένα θύματα του trafficking επιτρέπει τη σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ όλων αυτών που εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση του trafficking.

Ουσιαστικές είναι και οι προτάσεις για τους τρόπους αντιμετώπισης και καταστολής του επαχθούς αυτού φαινομένου.

56721479_2647325662007033_866930365489479680_n

Facebook Twitter Google+ LinkedIn