Συναισθήματα και Εγκέφαλος

Βίντεο|

Όταν τα συναισθήματα μας βρίσκονται σε διαφωνία με τη λογική μας συχνά αγωνιζόμαστε για να εξισορροπήσουμε και τα δύο. Άλλοτε, όμως, υπερισχύει η φωνή της λογικής και άλλοτε τα συναισθήματα θολώνουν την κρίση μας. Το παρακάτω βίντεο επεξηγεί τα δύο αυτά φαινόμενα. 

Πηγή: psychologynow

Facebook Twitter Google+ LinkedIn