Όροι αναδημοσίευσης & Υποβολής άρθρου

Αναδημοσίευση άρθρων

Παρακαλούμε κατά την αναδημοσίευση άρθρων από το Ψυχορροπία, να αναγράφεται το όνομα του αρθρογράφου και της ιστοσελίδας μας ως πηγή στο τέλος του άρθρου. Επιπλέον, είτε να αναγράφεται το όνομα το αρθρογράφου μαζί με τον τίτλο του άρθρου, είτε να αναφέρεται στην περιγραφή κατά την ανάρτηση του άρθρου στα κοινωνικά δίκτυα.

Σας ευχαριστούμε!

 

Υποβολή άρθρων

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα ή περισσότερα άρθρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@psychorropia.gr

Πριν στείλετε το άρθρο σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:
Αν είναι η πρώτη φορά που υποβάλετε άρθρο, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σε μορφή κειμένου (2-3 γραμμές στο γ’ πρόσωπο) και τον επαγγελματικό τίτλο σας.

Χαρακτηριστικά αρχείου (υποχρεωτικό)
• word document (.doc)
• γραμματοσειρά Times new Roman, μέγεθος 12
• βασικό κείμενο, μονό διάστιχο
• 1 σειρά κενό ανάμεσα σε παραγράφους
• 800-1500 λέξεις

Κυρίως κείμενο (υποχρεωτικό)
Στο πάνω μέρος του άρθρου θα πρέπει να είναι γραμμένος ο τίτλος με μικρά γράμματα και το ονοματεπώνυμο και ο επαγγελματικός τίτλος του συντάκτη.
• Τονίζουμε με bold σημεία-κλειδιά που θεωρούμε ότι πρέπει να τονιστούν μέσα στο κείμενο.

Βιβλιογραφία (προαιρετικό)
• Αναφορές σε μελέτες και ερευνητές να έχουν την αντίστοιχη παραπομπή σε βιβλιογραφία σε μορφή λίστας στο τέλος του άρθρου.