Γιατί η Μουσικοθεραπεία βοηθά στον Αυτισμό

ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΝΝΑ ΝΤΙΖΟΥ
Σύμβουλος ψυχ. υγείας-μουσικοθεραπεύτρια|

Η μουσική ως τρόπος παρέμβασης, έχει αποφέρει ευεργετικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Σύμφωνα με έρευνες η μουσική επηρεάζει θετικά την απόδοση και τις επιδόσεις των παιδιών.

brain-music

Οι Orr, Myles, και Carlson (1998) διερεύνησαν την επίδραση του ρυθμικού συντονισμού σε σχέση με αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές σε σχολικές τάξεις με αυτιστικά παιδιά. Βρήκαν ότι ο ρυθμικός συντονισμός (entrainment) βοήθησε στη μείωση των προβληματικών συμπεριφορών στην τάξη. Χρησιμοποίησαν μουσική διαδραστική θεραπεία, ώστε να συγχρονιστεί η μουσική με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός κοριτσιού 3 ετών με αυτισμό και της μητέρας της. Το κορίτσι έδειξε βελτιώσεις στην βλεμματική επαφή και σε άλλες μορφές κοινωνικής αναγνώρισης, και ξεκίνησε περισσότερες δραστηριότητες διαδραστικής συμμετοχής με τη μητέρα της. Επιπλέον, δύο χρόνια μετά, αυτά τα οφέλη διατηρήθηκαν. Ο Brownell (2002) παρουσίασε την κοινωνική ιστορία σαν μέθοδο είτε μουσικά ,είτε απλά με την ανάγνωση, σε τέσσερις πρώτης και δεύτερης τάξης μαθητές με σκοπό την τροποποίηση της συμπεριφοράς.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κοινωνικές ιστορίες που τραγουδήθηκαν ή παρουσιάστηκαν με μουσικά χαρακτηριστικά, είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Οι παραπάνω μελέτες δείχνουν ότι η μουσικοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική επιλογή θεραπείας για την βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων στα αυτιστικά άτομα. Αυτή η βελτίωση της επικοινωνίας έχει επιτευχθεί με προσπάθειες για τη βελτίωση της αναγνώρισης συναισθημάτων, την βλεμματική επαφή, την ανάλογη τροποποίηση της συμπεριφοράς.

Παρά το γεγονός ότι η μουσικοθεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου που ασχολείται με την κατανόηση των νευρικών υποστρωμάτων και γνωστικών μηχανισμών που διέπουν τη βελτίωση σε τέτοιες προσαρμοστικές ικανότητες. Η εστίαση εδώ έγκειται στην κατανόηση του γιατί η μουσικοθεραπεία οδηγεί σε βελτίωση της αναγνώρισης συναισθημάτων, ως μέρος των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn