Η Συμβουλευτική σε μια Ευρώπη που αλλάζει: Ανακατατάξεις, προκλήσεις, Επαναπροσδιορισμοί και Δυνατότητες

bannerJΗ Ελληνική Εταιρεία  Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) διοργανώνει Διημερίδα με τίτλο «Η Συμβουλευτική σε μια Ευρώπη που αλλάζει: Ανακατατάξεις, προκλήσεις, Επαναπροσδιορισμοί και Δυνατότητες» στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2014.

 

Κατά τη διάρκεια της Διημερίδας θα διερευνηθεί το παρόν και το μέλλον της Συμβουλευτικής σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη Ενωμένη Ευρώπη. Θα αναλυθεί τόσο το πλαίσιο εφαρμογής της Συμβουλευτικής σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όσο και τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά, νομικά και ηθικά ζητήματα και αλλαγές που σχετίζονται με την εφαρμογή της. Η Διημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες και σπουδαστές που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη Συμβουλευτική στο άμεσο μέλλον καθώς και σε άτομα που εργάζονται σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής Διημερίδας:

Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 9:00 – 18:30, και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 9:45 – 17:30, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής δείτε εδω: http://bit.ly/1qnRvKf

Facebook Twitter Google+ LinkedIn